MENU
Aula_close Layer 1
Lyreskovskolen
Mobil menu

Faktuelle oplysninger

Antal elever
Samlet elevtal pr. 13.09.2019: 591 elever
Yderlige oplysninger om skolens elevtal kan ses her

Gennemsnitlig klassekvotient
Gennemsnitlige klassekvotienter udregnet efter afdeling:

  • 0.-2. klasse: 20,5 elever pr. klasse
  • 3.-5. klasse: 20,8 elever pr. klasse
  • 6.-9. klasse: 26,9 elever pr. klasse

Optællingen tager ikke hensyn til specialklasser

Karakterer, fravær og trivsel
Oplysninger om gennemsnitskarakterer ved folkeskolens afgangsprøve i de bundne fag, overgangsfrekvens til anden uddannelse samt taldata om fravær og trivsel findes i Undervisningsministeriets database: UVM database

Antal pædagogiske personale
Samlet antal lærere pr. 01.06.2019: 46
Samlet antal pædagoger pr. 01.06.2019: 12
Optællling er inkl. lærere og pædagoger i specialklasser og på Fjordmark (Julemærkehjemmets skole)